Månadsarkiv: juni 2014

Flerpartsamtal

Min passion är människor och mitt jobb handlar just om det, som jag så ofta säger så har  jag verkligen världens bästa jobb. Jag möter ofta nya människor, i olika konstellationer.

I mötet med människor där livet har gjort dem illa på olika sätt, så har oftast samma personer också kontakt med någon handläggare från en myndighet.  Att försöka samverka med myndigheter omkring en person har inte alltid varit lätt, bla på grund av sekretessen.  Min känsla har ofta varit att det inte funnits ett intresse att samverka,  ”det här är inget för dig”,  ”det här är  vår angelägenhet”.

Såå frustrerande! Det har varit som en propp för att kunna ge det bästa stödet, att komma vidare.

En dag så kom en person in i våra liv som skulle vända på detta. Hon heter Eva Jupiter, och jobbade som samordnare för Finsam, vilket innebär att utveckla samverkansarbetet mellan myndigheterna: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Region Gotland och Hälso och sjukvårdsförvaltningen.

Jag minns så väl första gången jag satt ned med Eva och delade en frustration omkring en person som hade hamnat i ett låst läge. Jag hoppades så mycket på Eva, men hennes respons var som så många andra: ”Jag kan inte gå in i enskilda fall”.  Hon berättade istället hur hon jobbade för att skapa mötesplatser för samverkan mellan myndigheter och förvaltningar. Hon inbjöd mig varmt till frukostmöten en gång i månaden, som just var en sådan mötesplats mellan myndigheter.

Lite halvt besviken och hopplöst kändes det när jag gick därifrån.  Jag såg det inte då, men med facit i hand ser jag att det var början på en resa att ”bli godkänd” som extern samverkans aktör till myndigheter, för den enskilda individen.

Eva var den första utanför mitt eget sammanhang,  som jag delade planen för ett ”Rehabiliterande arbetsträningsprogram”.  Hon trodde på den och hon öppnade vägar för att presentera den för nyckelpersoner, och följde även med i hela dialogen i diverse möten. När projektet väl var godkänt och skulle starta erbjöd hon oss en referensgrupp där hon sammankallande personer från respektive myndighet för att suporta oss på bästa sätt.

I går var jag på en avtackningsfest och framfört mitt djupaste TACK till Eva Jupiter! 

Eva introducerade också för mig ett nytt begrepp:  Flerpartsamtal. Det innebär att när en person har kontakt med handläggare inom flera myndigheter och förvaltningar, så har individen rätt att sammankalla till ett flerpartsamtal = ett möte med handläggarna från respektive myndighet, för att alla ska få en samlad bild av läget kring den aktuella personen.

Flerparsamtal har så många gånger varit en nyckel och öppnat upp för att komma vidare för den enskilda personen.

Så vansinnigt naturligt egentligen kan man tycka, det skulle ju tex aldrig gå att driva ett företag framåt om inte alla inblandade samverkade, om man inte har en samlad bild av läget.

Ett utdrag från  ett tidigare inlägg vad Frälsningsarmens grundläggare har sagt om detta:

I boken ”i mörkaste England och vägen ut” publicerar William Booth sin sociala plan, som  blev en dramatisk ögonöppnare för hela den engelska nationen. Kungahuset, stadsmän, kyrkoledare, författare och tidningsmän greps av William Boths idé. Han ger en liknelse som ingen kan veja inför: En droskhäst i London har fyra förmåner:  1.När den stupar hjälps den på fötter. 2. Så länge den lever har den skydd för natten. 3. Mat för dagen. 4. Ett arbete att uträtta. Detta är vad miljoner människor i vårt land faktiskt saknar. Något måste göras ….!

Historien upprepar sig! Mycket märkligt fenomen att det ska vara så mycket trögare när det handlar om människan, ”det allra viktigaste” du och jag!

/Anki

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized